Episode 13 E-mail styling, Variable fonts en nieuwe CSS features

In deze aflevering hebben we het over twee tools die erg handig zijn bij het stylen van e-mailtemplates, de werking van variable fonts in combinatie met het prachtige Lexend lettertype en last but not least, een hele bak handige/toffe nieuwe CSS features!

<aside>

1:03 – E-mail styling met HEML en MJML – https://heml.io, https://mjml.io

6:58 – Variable font – https://youtu.be/0AsAjHPupKQ?t=1643

10:03 – Lexend – https://www.lexend.com

<main>

15:30 – @layer – https://www.w3.org/TR/css-cascade-5/#at-ruledef-layer

19:20 – @container – https://css-tricks.com/next-gen-css-container/

22:11 – Masonry grid – https://www.smashingmagazine.com/native-css-masonry-layout-css-grid/

24:59 – content-visibility – https://web.dev/content-visibility/

29:50 – aspect-ratio – https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/@media/aspect-ratio

29:50 – ::marker – https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/::marker

34:27 – focus-visible – https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/:focus-visible

34:39 – focus-within – https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/:focus-within

38:14 – Logical properties – https://css-tricks.com/css-logical-properties/

47:14 – :is() – https://css-tricks.com/almanac/selectors/i/is/

47:15 – :where() – https://css-tricks.com/almanac/selectors/w/where/

<footer>

55:12 – Wormhole – https://wormhole.app

55:41 – The Circle (US) – https://www.netflix.com/nl-en/title/81044551