Episode 6 Lottie JS, Mercedes-Benz UX hyperscreen en onze favoriete UX resources

In deze aflevering bespreken Rick en Michele hoe je doormiddel van Lottie JS animated SVG’s kunt maken, het zeer bijzondere hyperscreen van Mercedes-Benz User Experience en super handige UX, UI en Front-end resources!

<aside>

Lottie JS – https://airbnb.io/lottie/#/

Mercedes-Benz User Experience hyperscreen – https://www.youtube.com/watch?v=OF2lp7loN3E

<main>

<footer>

Enter key hint – https://mixable.blog/ux-improvements-enterkeyhint-to-define-action-label-for-the-keyboard-of-mobile-devices/

Three.js Online Course – https://threejs-journey.xyz/