Episode S03E12 Redesign Wikipedia, Safari updates, Figma updates

In deze afleveringen hebben we het over het redesign van Wikipedia, de laatste updates van zowel Figma als Safari en bespreken we een nieuwe spec voor het HTML5-element “search” en hoe deze gebruikt gaat worden in de toekomst.

<aside>

<main>

<footer>